M2-安装主机背胶演示视频

主机背胶安装使用说明

Q1:无痕胶安装应该注意什么?(必读)     
A:亲,无痕胶安装应该注意:     
1:无痕胶粘贴请选择光滑表面粘贴,如瓷砖,大理石,玻璃等;切忌选择粗糙面粘贴,如油漆面,腻子面,凹凸瓷砖等粘贴。     
2:粘贴前保持墙面干燥无尘光滑     
3:粘贴上墙面后一定记住按牢胶体排除空气,每个边角都按压紧哦!     
4:粘贴过程中不要反复粘贴胶面,胶面不能收到污染,一次粘贴完成,否则可能会影响承重持久性。     
5:粘贴后建议静置24小时后挂上消毒器,效果更佳。     
6:无痕胶不要粘贴在墙砖缝隙上,以免胶面进入空气。     
Q2:牙刷消毒器粘贴具体步骤是什么?有没有安装视频?     
1:清洁墙面
2:将两片无痕背胶安装到主机背后卡槽中。     
3:撕开背胶保护膜。     
4:对准墙面位置粘贴     
5:按牢胶体,排出空气。     
6:静置24小时,挂上主机即可     
温馨提示:     
请勿在牙刷架上放置贵重物品,例如贵重钟表,字画,古董。本产品背胶可承重约10kg以内。